Členové

Anna Nováková – Pionýr

Anna Nováková

v současné době pracuje na Ústředí Pionýra, kde se věnuje oblasti činnost, do které spadají kromě jiného výchovné programy, které vzešly z pionýrského projektu Klíčení, který byl mimo jiné spolufinancován ESF. Programy se zaměřují na zkvalitnění práce s dětmi se zvláštními vzdělávacími potřebami a jejich inkluzi do běžné činnosti nejen v Pionýru, ale všude, kde se volně stažitelné programy rozhodnou používat.

Anna byla též garantem odborného týmu Nejmladších, který vytvářel výchovný program pro nejmladší věkovou kategorii – Mláďátka a Zvířátka.