Členové

Eva Holíková – Pionýr

Eva Holíková

v současné době pracuje na Ústředí Pionýra, kde se věnuje oblasti propagace.

Kromě toho se také věnuje návazným aktivitám projektu Klíčení, který byl mimo jiné spolufinancován ESF. Programy se zaměřují na zkvalitnění práce s dětmi se zvláštními vzdělávacími potřebami a jejich inkluzi do běžné činnosti nejen v Pionýru, ale všude, kde se volně stažitelné programy rozhodnou používat.