Členové

Jana pracuje v INEX-SDA od roku 2008, v současné době jako vedoucí dobrovolnické sekce. Jana zastupuje INEX-SDA v mezinárodních platformách organizací jako je Alliance evropských dobrovolnických organizací, Service Civil International nebo koordinační výbor pro mezinárodní dobrovolnickou službu (CCIVS).

Tématu inkluze se Jana věnuje již několik let, od roku 2009 je členkou mezinárodní pracovní skupiny Access4All, která cílí na podporu začleňování mladých lidí s méně příležitostmi do mezinárodních dobrovolnických projektů a nastavuje mezinárodní systém spolupráce mezi organizacemi. V rámci INEX-SDA realizuje aktivity na podporu inkluze jako je vyhledávání vhodných projektů pro dobrovolníky s postižením či čelící sociálnímu vyloučení, jejich individuální podporu a mentoring a spolupráci s partnerskými organizacemi.

 

INEXlogo