Členové

Jiří Garnol – Buntaranta TOM 20610

Jiří Garnol

Předseda oddílu Buntaranta TOM 20610 Ostrava, který sdružuje děti a mládež ze znevýhodněného prostředí, zvláště děti žijící v náhradních rodinách, děti romské etniky a lidi se zdravotním omezením. Toto nám všem připravuje výzvy, které poskytují životní zkušenosti, možnosti rozvoje a rozšíření životních obzorů.
Rádi se připojujeme k této iniciativě ČRDM a vidíme v ní možnost vzájemného čerpání zkušeností, zážitků, inspirací, hledání cest k ozdravení mezilidských vztahů a životního prostředí.