Členové

Martina Heryšerová – ČOSIV

foto2

studentka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, zároveň působící v České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a Agentuře pro sociální začleňování

Tématu inkluze dětí se znevýhodněním jsem se začala zabývat v rámci svého studia, na téma inkluze v rámci formálního vzdělávání píši diplomovou práci a připadá mi důležité šířit toto téma také napříč organizacemi věnujícími se neformálnímu vzdělávání a volnočasovým aktivitám.

logo_COSIV