Členové

Pavla Fáberová – Blízký soused, z. s.

Můj portrét

734 433 252

předsedkyně organizace Blízký soused, z. s., volnočasové aktivity s romskými dětmi

Od roku 1992 se věnuje romským dětem v rámci svého křesťanského světonázoru. V roce 2010 založila neziskovou organizaci Blízký soused: http://www.blizkysoused.cz/ a je dodnes její předsedkyní. V roce 2012 napsala 3 metodiky o začleňování sociálně znevýhodněných dětí skrze volnočasové aktivity: http://projektvahy.cz/.

Pavla pracovala rok na základní škole a po této zkušenosti se rozhodla své vlastní děti vyučovat do 5. třídy v domácí škole. S dětmi má tedy bohaté praktické zkušenosti. Uvědomuje si, jak je důležité poskytnout dětem včas dostatek pozitivních podnětů, a proto se věnuje sociálně handicapovaným dětem. Cílem její práce i celé organizace Blízký soused je zmenšit sociální handicapy a dát romským dětem šanci na důstojné začlenění do naší společnosti.

http://www.blizkysoused.cz/

logoblsousbar