Kurzy

DOBROVOLNICTVÍ PRO VŠECHNY – zapojování mládeže se znevýhodněním do mezinárodních dobrovolnických projektů

Cílem setkání bude sdílení dosavadních zkušeností s prací s lidmi se znevýhodněním v dobrovolnictví, vytvořit neformální platformu pro podporu jejich zapojování do mezinárodních dobrovolnických projektů a otevřít tak získávání nových zkušeností a příležitostí prostřednictvím dobrovolnictví co nejširší skupině.

Popis kurzu

Termín konání: 24.2.2015, 9:00
Termín ukončení: 24.2.2015, 13:00
Místo konání: kanceláři INEX-SDA
Adresa konání: Varšavská 30, Praha 2
Cena:

Kontaktní osoba


INEX – Sdružení dobrovolných aktivit Vás zve na pracovní setkání.

Program:
•    co jsou mezinárodní dobrovolnické projekty
•    účast lidí se znevýhodněním – obvyklé obavy účastníků a praktické překážky
•    spolupráce mezi místními organizacemi – vytvoření praktického systému spolupráce
•    sdílení potřeb účastnících se organizací a znevýhodněné mládeže
•    další příležitosti v tématu inkluze (skupinové projekty v zahraničí, výměny mládeže, mezinárodní semináře a školení pro zaměstnance/ dobrovolníky organizací)

Zveme zejména:
sociální pracovníky, pracovníky organizací a institucí zaměřené na práci s mládeží s postižením, z dětských domovů, ze sociálně znevýhodněného prostředí, s nezaměstnanými apod.

Více informací a odkaz na online přihlášku (do 22.2.2014) naleznete v příloze.

INEX-SDA_pozvánka_Dobrovolnictví pro všechny