Kurzy

Konference: Vzdělávání bez bariér – pro posluchače i lektory

Popis kurzu

Termín konání: 16.4.2015, 8:30
Termín ukončení: 16.4.2015, 16:30
Místo konání: Univerzita J. E. Purkyně - Červená aula MFC
Adresa konání: Pasteurova 1, Ústí nad Labem
Cena: zdarma

Kontaktní osoba


Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Vzdělávání bez bariér IV, kterou pořádá Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 16. dubna 2015.

Účast bez příspěvku: Prosíme o vyplnění závazné přihlášky účastníka.

Účast s příspěvkem: Rozsah příspěvku 15 min až 30 min (vč. krátké diskuse). Prosíme o vyplnění závazné přihlášky účastníka s příspěvkem včetně stručné anotace příspěvku (max. 50 slov) a zpracování grafické prezentace ve formátu pptx či obdobném (MS Office, Open Office). Text příspěvku ve formě odborného článku není vyžadován.
Uzávěrka přihlášek účastníků a on-line přijímání prezentací: 7. dubna 2015, 12:00 hodin.

V průběhu celé konference bude zajištěno:

● coffee-break občerstvení pro účastníky,
● oběd pro účastníky,
● bezdrátové připojení k internetu,
● bezbariérový přístup do všech konferenčních prostor,
● simultánní přepis mluvené řeči pro účastníky se sluchovým postižením,
● simultánní tlumočení do českého znakového jazyka,
● kontaktní osoba jako průvodce pro osoby se zrakovým postižením,
● zvukový záznam z jednání.

Konferenční poplatek
Účast na konferenci je bezplatná – uspořádání konference bylo podpořeno v rámci projektu Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (UCP SVP UJEP), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0023.

Předběžný program odborné konference
Hlavními tématy konference jsou:

 • Inkluze – cesta ke vzdělání
 • Sociální dimenze ve vzdělávání
 • Vysokoškolské studium bez bariér

Předběžný program konference

 • Zahájení konference
 • Úvodní slovo prorektora pro studium
 • Možnosti podpory žáků a studentů se SP v programovém období 2014–20
 • Funkční diagnostika
 • Servisní opatření poskytovaná uchazečům a studentům se SP
 • Uplatnitelnost absolventů se SP na trhu práce
 • Architektonické bariéry – příklady z praxe
 • Životní zkušenosti osob se SP s vysokoškolským studiem
 • Závěr konference

Podrobný program Vám bude zaslán na Vaši e-mailovou adresu.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu i místa konání.

 

 

Organizátor konference
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://www.ujep.cz/

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

http://bezbarier.ujep.cz/

Organizační a programový tým konference

● Ing. Petr Achs, manažer projektu UCP SVP UJEP

● Ing. Josef Vozáb, vedoucí Univerzitního centra podpory UJEP

● RNDr. Pavel Pešat, Ph.D., hlavní metodik projektu

● Mgr. Tomáš Suk, garant vzdělávacích aktivit projektu

● PhDr. Václav Jindráček, tajemník organizačního výboru

 

 

Konference je pořádána v rámci projektu Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0023.

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Partner projektu: Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s., Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše, IČ: 26593661

http://www.krcentrum.cz/

Dodavatel technicko-organizačních služeb konference: Educa Team, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1542/7, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 28667697

http://www.educateam.cz/

 

 

Místo konání konference
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, areál univerzitního kampusu: http://www.ujep.cz/
GPS souřadnice: 50.6651836N, 14.0253383E
Doprava z hlavního vlakového nádraží: linkami MHD č. 11, 52, 58, 59 z Mírového náměstí do zastávky Kampus