Materiály

Aspergerův syndrom – vím, co s tím?!

Stáhnout:   aspergeruv-syndrom.pdf

Stáhnout:   aspergeruv-syndrom1.pdf

Asperger_titulka

Tato příručka vám může pomoci při práci s dítětem s Aspergerovým syndromem v oddíle. Tyto děti se mnohdy chovají zvláštně, nepřiměřeně, pro okolí nepochopitelně. Klasické, intuitivní výchovné metody u nich nezabírají. V příručce najdete teorii týkající se poruch autistického spektra a Aspergerova syndromu (dále také AS). Dozvíte se, proč jsou děti s AS jiné, proč se často chovají, jako by byly mladší, než jsou. Jedna kapitola je věnována problémovému chování a tomu, jak ho zvládat. Ve druhé kapitole popisujeme zásady, které je dobré uplatňovat při práci s dítětem s AS v oddíle. Nechybí ani odpovědi na nejčastější otázky vedoucích.

Kapitoly jsou proloženy příběhy lidí, kteří se s dětmi s AS setkávají – rodiče, třídní učitelka, asistentka pedagoga,vedoucí oddílu a rádce.

Příručka nenabízí jednoduchý návod, který když dodržíte, vše bude v pořádku. O přicházejících problémech je především potřeba mluvit – s rodiči, týmem vedoucích, dětmi v oddíle i se samotným dítětem. Přístupy je třeba promýšlet a hodnotit vždy znovu a v konkrétních situacích je upravovat.

Vložil: Martina Heryšerová