Organizace

Blízký soused

http://www.blizkysoused.cz/   |   tel.: +420 734 433 252

Pomáháme dětem být dětmi, aby z nich vyrostli lepší dospělí!

Blízký soused, z. s. se zaměřuje na inkluzi romských dětí ze sociálně vyloučených lokalit skrze volnočasové aktivity. Chodíme za dětmi do ubytoven, do azylových domů, do ghet… Snažíme se zaměřit na konkrétní děti, které bereme do bazénu, do zoo, na výlety… V létě organizujeme pobyty těchto dětí na táborech. Máme vlastní tábory i spolupracujeme s organizacemi, které se věnují dětem majoritní populace. Tam se snažíme vždy poslat menší množství našich romských dětí (aby se „nadýchaly“ táborové atmosféry a odnesly si pocit, že mohou být vítanou součástí naší společnosti). Snažíme se navázat vztah i s příbuznými našich dětí a sdílet s nimi své životní zkušenosti… Prostě jsme spolu a máme se rádi!

logoblsousbar