Organizace

Junák – SpV

http://spv.skauting.cz/

SpV – Skauting pro všechny

Poslání odboru

Posláním Odboru SpV je podporovat vedoucí oddílů i oddíly samotné v udržení a zkvalitnění podmínek pro děti se specifickými potřebami v Junáku.

Konkrétně to znamená:

  1. vytvoření, udržování a rozvoj nástrojů pro zajištění této podpory,
  2. provázání problematiky se všemi dotčenými odbory, skupinami a projekty Junáka k jejímu pevnému začlenění do vzdělávacího a výchovného systému organizace,
  3. informování hnutí a podpora vzdělávání v problematice dětí se specifickými potřebami,
  4. vyhledávání a využívání inovací a zahraničních zkušeností, podpora navazování spolupráce mezi integrujícími oddíly a dalšími specializovanými organizacemi v místě jejich působení, odborná spolupráce a iniciativa při strategickém podchycení otázky rovných příležitostí v Junáku, oborová oponentura k nově vznikajícím materiálům, podpora a koordinace aktivit Junáka s dětmi, mládeží či dalšími osobami se specifickými potřebami.