Organizace

Užitečné odkazy

Přehled webových stránek nabízejících inspiraci, nápady, rady a zajímavé informace:

Úspěch pro každého žáka – http://uspechzaka.cz/ – otevřená neformální síť organizací, které se učí společně rozvíjet v České republice kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch pro každého žáka v každé škole.

Průvodce (nejen) pedagoga – CHCI TO ŘEŠIT! – Amnesty International – http://www.lidskaprava.cz/chci-to-resit/ – průvodce učitele, který se setká s nesnášenlivostí.

Cesta k inkluzi – od segregace k pozitivní diverzitě (nejen) ve školství – http://inkluze.ujep.cz/cz/ – podpora inkluzivního vzdělávání a rovných příležitostí žáků.