Organizace

ŽIVOT TROCHU JINAK. z. s.

http://www.zivotjinak.cz   |   tel.: +420 776 275 713

ŽIVOT TROCHU JINAK je spolkem, který vznikl v září 2009 v návaznosti na předchozí činnost neformální skupiny mladých lidí pod stejným označením. Na našich akcích se účastníkům snažíme nabídnout prostor k jejich všestrannému rozvoji – většinou pracujeme s metodou zážitkové pedagogiky.

Pořádá řadu různě zaměřených zážitkových kurzů, turistických či jinak pojatých akcí. Naše nabídka je otevřena i lidem s postižením. Integraci vnímáme jako vzájemné obohacení všech účastníků prostřednictvím společně stráveného času a zážitků.

ZTJlogo