Příspěvky

Mapa: Kde je nejvíce sociálně znevýhodněných dětí

 |  Příspěvky

mapa_SZ

Projděte si přehlednou mapu, která ukazuje aktuální stav sociálně znevýhodněných žáků.

Článek věnovaný tématu povinného předškolního vzdělávání najdete zde.

Otázka, jak pomoci znevýhodněným dětem, zaměstnává odborníky i veřejnost – chystaná povinná předškolní docházka do mateřských škol podle studie proveditelnosti v rámci projektu Kudy vede cesta není řešením. Výsledky projektu a jednotlivé studie proveditelnosti najdete zde:

– Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky

– Zavedení „nárokovosti“ předškolního vzdělávání pro všechny děti

– Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD

– Zavedení pozice sociálního pedagoga do škol

 

Vložil: Martina Heryšerová