Příspěvky

Novela směruje postižené do běžných škol. Učitelé mají návod na inkluzi

 |  Příspěvky

navod

Novela školského zákona přinese od září 2016 nárok na podpůrná opatření pro žáky, kteří je potřebují. Novela přináší spoustu změn, odborníci vypracovali pedagogům návod, jak změny zvládnout. Katalog podpůrných opatření, který obsahuje návod pro učitele, jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, představila Univerzita Palackého v Olomouci a nezisková organizace Člověk v tísni na konferenci k novele školského zákona.

Katalog tvoří pracovní listy, které učitelé mohou využívat v hodině. Děti tak mohou například pracovat s obrázky znakového jazyka a dostávat úkoly typu: „Složte z písmen jednoruční prstové abecedy co nejdelší slovo a ukažte ho spolužákům.“ Formou komiksu se zase seznámí s tím, jakým způsobem se má komunikovat s nevidomým člověkem.

Zatím panují obavy, zda bude na opatření dostatek peněz.

Podrobněji se tématu věnuje článek, který najdete zde.

 

 

Vložil: Martina Heryšerová