Spolupráce

Nejsme sami. Máme zájem o spolupráci s dalšími organizacemi zabývajícími se začleňováním. Ozvěte se, přidáme vás do databáze na těchto stránkách.

Asociace turistických oddílů mládeže ČR – TOM 3802 Lotři

Lotři - turistický oddíl mládeže, který z hronovských dětí dělá správné Lotry. Lotři na dobré cestě - projekt, který ovlivňuje myšlení lidí a dává si za dlouhodobý cíl propojovat dva zdánlivě rozdílné světy. Svět hendikepovaných a zdravých lidí – to již třetím rokem.

http://www.lo3.cz/   |   tel.: +420 775 951 461

Česká rada dětí a mládeže

Posláním České rady dětí a mládeže (ČRDM) je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

http://crdm.cz/   |   tel.: +420 211 222 860 / +420 234 621 209

Duha

Duha je velice úspěšná v projektech pro děti a mládež z dětských domovů, v programech pro neorganizované děti a mládež, v podpoře participace dětí a mládeže, rozvíjení dobrovolné služby a ve zprostředkování workcampů pro mladé lidi.

http://www.duha.cz/   |   tel.: 234 621 471/734 254 466

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví. Smyslem naší činnosti je umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné práce pomáhali tam, kde je potřeba, a věnovali svůj volný čas aktivitám, které nejen prospějí dobré věci, ale obohatí i je samotné.

inexsda.cz   |   tel.: +420 222 362 715

Junák – SpV

Odbor Skauting pro všechny (SpV) působí pod zpravodajem Výkonné rady Junáka pro program. Jeho cílem je podpora práce s dětmi se specifickými potřebami v Junáku.

http://spv.skauting.cz/

Pionýr

Pionýr je spolek, který se věnuje výchovné práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Naše oddíly a kluby nabízejí činnost dívkám i chlapcům na více než 600 místech po celé republice. Velká část aktivit Pionýra je otevřená veřejnosti

www.pionyr.cz   |   tel.: 234 621 299

SpoluMat

SpoluMat je neformální sdružení lidí, kteří jednou dostali nápad na kulturní portál a dotáhli ho do zdárného konce. Nejde o žádnou formální ziskovou ani neziskovou organizaci. Celý portál je spravován na dobrovolnické bázi.

spolumat.cz

ŽIVOT TROCHU JINAK. z. s.

Pořádá řadu různě zaměřených zážitkových kurzů, turistických či jinak pojatých akcí. Naše nabídka je otevřena i lidem s postižením. Integraci vnímáme jako vzájemné obohacení všech účastníků prostřednictvím společně stráveného času a zážitků.

http://www.zivotjinak.cz   |   tel.: +420 776 275 713